Menu

Avís Legal

Riera i Cristóbal, S.L., de nacionalitat espanyola amb domicili social situat a Ctra. Sant Esteve Sesrovires, Km. 1 Can Julià – 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), amb el N.I.F. B63612790 i amb RTC: HUTB-052347-01, és la titular de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través dels formularis existents en aquest lloc web, seran tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, i li informem que té vostè dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud a l’adreça més a dalt indicada.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, dur a terme tasques bàsiques per emplenar la seva sol·licitud.

Riera i Cristóbal, S.L. insisteix en el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzats per Riera i Cristóbal, S.L. i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades recaptades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats descrits. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Riera i Cristóbal, S.L., el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Consentiment del remitent

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta pàgina web, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en la mateixa. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.